Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera/avaktivera funktionen för automatisk avstängning

Högtalaren stängs av efter 30 minuter om inget ljud kommer från den samt när den används med följande kontakter och strömkällor:

  • AUX-anslutning som drivs med batteri eller nätström
  • Bluetooth®-anslutning som drivs med batteri

Så här aktiverar och avaktiverar du den här funktionen:

Håll ned knappen volym + och ingångslägesknappen samtidigt. Du hör "Auto-off disabled" (Automatisk avstängning avaktiverad).

Upprepa funktionen för att återaktivera automatisk avstängning.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.