Gratis frakt och gratis retur
 

Förstå LED-statusindikatorn för Bluetooth®

på modeller med bluetooth® är lysdioden för bluetooth® en blå statusindikator på kontrollmodulen som visar status för den trådlösa bluetooth®-tekniken. kombinationen av lysdiod för bluetooth® och lysdiod för ström förklaras i följande tabell:

LED-statusindikatorer

lysdiod för bluetooth®: blinkar långsamt
indikerar: identifierbar/ihopparningsläge
lysdiod för ström: grön eller gul

lysdiod för bluetooth®: blinkar dubbelt när lysdioden för ström blinkar
indikerar: bluetooth®-tekniken är på och inte ansluten till en telefon
lysdiod för ström: grön eller gul

lysdiod för bluetooth®: blinkar till i samma hastighet som lysdioden för ström
indikerar: bluetooth®-tekniken är aktiverad och ansluten till en telefon
lysdiod för ström: grön eller gul

lysdiod för bluetooth®: ingen lysdiod
indikerar: bluetooth®-tekniken är inaktiverad
lysdiod för ström: grön eller gul

lysdiod för bluetooth®: ingen lysdiod
indikerar: bluetooth®-tekniken är inaktiverad för att spara på batteriet
lysdiod för ström: röd

Lysdiod för Bluetooth®

Lysdiod för ström

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.