Gratis frakt om du beställer idag.
 

Förstå LED-statusindikatorn

Gäller:

  • Bluetooth®-ljudadapter

Följande tabell förklarar den systemstatus som visas av adapterns LED-indikator:

Systemets LED-statusindikatorer

blinkar med blått sken:
kan identifieras och är klar att synkroniseras med eller återanslutas till en enhet

blinkar med vitt sken:
försöker ansluta till en ihopparad enhet

fast vitt sken:
ansluten till en ihopparad enhet

långsamt blinkande vitt sken:
utför systemuppdateringar

fast blått sken:
standby i nätverk (klar att paras ihop med eller återanslutas till en enhet)

blinkar två gånger med vitt sken:
lista med ihopparade enheter har tagits bort

Obs!

  • När ström ansluts för första gången eller om adapterns lista med ihopparade enheter har rensats blinkar lysdioden med blått sken när strömmen ansluts
  • När ström ansluts och listan med ihopparade enheter inte är tom blinkar lysdioden med vitt sken i upp till 1 minut medan den försöker ansluta till kända enheter. Därefter blinkar den med blått sken i 3 minuter innan den går in i standbyläge

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.