Gratis frakt och gratis retur
 

Förstå LED-statusindikatorn

Systemstatusindikatorn visar när systemet är påslaget och den ger dessutom information om systemstatus medan det används.

av: systemet är avstängt.

lyser med fast grönt sken: systemet är på.

blinkar grönt: systemljudet är avstängt.

blinkar snabbt med grönt sken: volymkommandon tas emot

blinkar grönt två gånger: volymgränsen har uppnåtts

lyser med fast orangefärgat sken: systemet är på och i dialogläge

svagt orangefärgat sken: systemet är i standbyläge med automatisk väckning aktiverad

fast rött sken: systemfel

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.