Gratis frakt och gratis retur
 

Läsa av LED-indikatorn för strömstatus

Nya alkaliska AA-batterier ger i allmänhet minst 45 timmars batteritid. Batteritiden varierar beroende på nivån på bakgrundsljudet i flygplanet, temperaturen, öronkuddarnas skick, om man använder Bluetooth®-funktionen (valfritt) och på hur gamla batterierna är. LED-indikatorn för ström ändrar färg för att visa aktuell strömstatus enligt följande:

LED-indikator för strömstatus

Blinkar långsamt med grönt sken (en blinkning varannan sekund):
Strömmen tas från flygplanets elsystem

Blinkar med grönt sken (en blinkning i sekunden):
Strömmen tas från batteriet. Bra batteritid

Snabba blinkningar med gult sken (två blinkningar i sekunden):
Strömmen tas från batterier som börjar ta slut. Åtta timmar eller mindre kvar

Snabba blinkningar med rött sken (fyra blinkningar i sekunden):
Strömmen tas från batterier med mycket lite kraft kvar. Två timmar eller mindre kvar

Vid den här batterinivån avaktiveras Bluetoothför att spara ström. En ljudsignal hörs för att signalera att Bluetooth-enheten kopplas bort och att Bluetooth-funktionenstängs av.

LED-indikatorn är släckt:
Strömmen är inte påslagen eller batterierna är urladdade

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.