Gratis frakt om du beställer idag.
 

Hur du använder fjärrkontrollen

Håll markören över simulatorns knappar för att få veta vilken funktion varje knapp har:

power: sätter på och stänger av systemet.

source: visar och väljer anslutna enheter från listan över källor på tv:n.

tv-ström: sätter på och stänger av tv:n.

menu: visar menyn för en ansluten enhet.

guide: visar digitalboxens eller tv:ns programtablå, eller blu-ray disc™-spelarens popupmeny.

sida upp: går till nästa sida.

sida ned: går till föregående sida.

info: visar programinformation.

exit: tar bort en meny eller bruksanvisning från tv-skärmen.

navigeringsplatta: flyttar uppåt, nedåt, åt vänster eller höger i skärmmenyer och på kontrollkonsolens displayer.

ok: väljer eller bekräftar markerat objekt.

volymreglage: höjer (+) eller sänker (-) systemets volym.

ljud av: stänger av och sätter på ljudet i systemhögtalarna (tryck och håll ner för att aktivera/inaktivera funktionen i alla rum).

more: visar ytterligare enhetsspecifika kontroller och information på tv:n. ger också åtkomst till bose®-systemets alternativ.

bildvy: ändrar hur videon visas.

kanalväljare: nästa/föregående kanal eller förval.

senaste kanal: går tillbaka till senaste kanal eller förval.

shuffle: spelar upp låtar från en cd-skiva i slumpvis ordning. tryck igen för att avbryta detta läge.

snabbuppspelning/hoppa bakåt: går tillbaka några sekunder på din dvr eller annan inspelningsenhet för digital video.

spelar in: aktiverar inspelning på en inspelningsenhet.

snabbhopp/hoppa framåt: går framåt några sekunder på din dvr eller annan inspelningsenhet för digital video.

spela: startar eller återupptar uppspelning på de flesta ljud- eller videoenheter.

sök bakåt/spola bakåt: på de flesta ljud- och videoenheter: spolar tillbaka eller går bakåt genom ett spår, kapitel eller en låt. för am och fm: går till föregående radiokanal med stark signalstyrka.

stopp: avbryter uppspelning hos ljud- eller videoenheter som: ipod®, cd, dvd, vcr eller dvr-program.

sök framåt/snabbspola framåt: för de flesta ljud- och videoenheter: spolar eller går framåt genom ett spår, kapitel eller en låt. för am och fm: går framåt till nästa radiokanal med stark signalstyrka.

paus: tryck för att tillfälligt avbryta uppspelning hos ljud- eller videoenheter som: ipod®, cd, dvd, vcr eller dvr-program.

numerisk knappsats: tillåter manuell inmatning av kanaler och inställningar.

tv-ingång: ändrar tv:ns ingång.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.