Gratis frakt om du beställer idag.
 

Hur du använder fjärrkontrollen

Gäller:

 • SoundLink® trådlöst musiksystem

Håll markören över simulatorns knappar för att få veta vilken funktion varje knapp har:

 • Off: Tryck på den för att stänga av systemet.
 • Play/Pause: Tryck på den för att spela eller pausa det aktuella spåret på datorn.
 • Volume +: Tryck på den för att höja volymen. Tryck och håll ner den för snabbare volymjusteringar.
 • Wireless source: Tryck på den för att göra datorn till den trådlösa källenheten.
 • Volume -: Tryck på den för att sänka volymen. Tryck och håll ner den för snabbare volymjusteringar.
 • AUX: Tryck på den för att välja AUDIO IN-källan.
 • Seek back: Tryck på den för att hoppa till början av det aktuella spåret. Tryck två gånger för att hoppa till början av det föregående spåret.
 • Seek forward: Tryck på den för att hoppa till början av nästa spår.

Obs!

 • Spela upp/pausa- och sökknapparna kanske inte fungerar för vissa webbradiokanaler och vissa musikprogram
 • Du kan inte använda den här fjärrkontrollen för enheter som du ansluter till systemets AUDIO IN-uttag

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.