Tillgänglig för leverans inom 2-3 affärsdagar, med 90 dagars riskfri provperiod och kostnadsfri standardleverans

Uppdatera SoundTouch-systemet manuellt

Gäller:

Innan du börjar

Om systemet är anslutet till hemnätverket söker det efter programvaruuppdateringar vid varje användningstillfälle. Om en uppdatering är tillgänglig hämtas den automatiskt. Om en uppdatering har hämtats visas ett meddelande på skärmen om att den är redo att installeras när konsolen stängs av. Systemet stängs automatiskt av efter installationen.

Uppdatera kontrollkonsolen

När konsolen är ansluten till ett nätverk med internetanslutning söker den efter programvaruuppdateringar vid varje användningstillfälle. Om en uppdatering är tillgänglig hämtas den automatiskt till konsolen. När uppdateringen har hämtats visas meddelandet ”An update is ready to be installed”. Install now?” (En uppdatering är redo att installeras, vill du installera den nu?) när systemet stängs av.

  • Kontrollera att basmodulen och de trådlösa surroundmottagarna är trådlöst anslutna till konsolen för att kunna ta emot tillgängliga uppdateringar
  • Du påbörjar installationen genom att välja INSTALL (installera)
  • När installationen är klar stängs systemet av

Lifestyle 550-, 600- och 650-systemen går inte att uppdatera via SoundTouch-appen. Tryck på SETUP (inställningar) på fjärrkontrollen och välj Software Update (programvaruuppdatering) för att avgöra om en programvaruuppdatering har hämtats till konsolen. Du informeras om automatiska uppdateringar som är redo att installeras via skärmen.

Uppdatera basmodulen

Basmodulen måste vara trådlöst ansluten till konsolen för att kunna uppdateras. Om basmodulen var ansluten till konsolen via en 3,5 mm-kabel under systemuppdateringen så uppdateras inte basmodulen. Du uppdaterar basmodulen genom att koppla bort 3,5 mm-kabeln i båda ändarna, para ihop basmodulen med konsolen och installera programvaran igen enligt avsnittet Uppdatera med en USB-enhet nedan. 

Uppdatera fjärrkontrollen

Om kontrollkonsolen har en uppdatering för fjärrkontrollen som är ihopparad med den uppdateras fjärrkontrollen inom 10 minuter. När uppdateringen sker är fjärrkontrollen oanvändbar under ca en minut.

Uppdatera med en USB-enhet (alternativ metod)

Obs! Uppdateringen måste kopieras till en datorformaterad USB-flashenhet. Mac-formaterade USB-enheter stöds inte eftersom ytterligare resursfiler skrivs till flashenheten av Mac OS.

Klicka på länken nedan för att hämta uppdateringsfilen

Klicka på SAVE (spara) i meddelandet som visas. Spara filen Update.avu på skrivbordet (byt inte namn på filen). Om du inte ser meddelandet kanske filen har hämtats automatiskt. Leta efter filen Update.avu högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller i mappen Hämtade filer.

Kopiera uppdateringsfilen till en USB-enhet.

  1. Sätt i en USB-enhet i en USB-port på datorn
  2. Kopiera eller dra och släpp filen Update.avu till USB-enheten
  3. Ta ut USB-enheten ur USB-porten

Tryck på SETUP (inställningar) på fjärrkontrollen Menyn UNIFY öppnas

Välj Software Update (programvaruuppdatering) på menyn UNIFY (”ena”).

Sätt i USB-minnet i uttaget märkt SERVICE på baksidan av konsolen.

Välj USB Update (uppdatera via USB). Uppdateringen via USB-enheten inleds

Följ instruktionerna på skärmen

Obs! Menyn UNIFY blir tillgänglig när den inledande installationen av Lifestyle-systemet har slutförts. 

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback