Tillgänglig för leverans inom 1-2 affärsdagar, med 90 dagars riskfri provperiod och kostnadsfri standardleverans

Uppdatera systemprogramvaran (med video)

Ibland släpps programuppdateringar som kan förbättra systemets prestanda. Så här uppdaterar du programvaran:

Kontrollera att SoundLink® Air-systemet är anslutet till ett Wi-Fi-nätverk och till internet. Wi-Fi-indikatorn på framsidan ska lysa med ett fast blått sken.

Wi-Fi-indikatorn

Håll inLJUD AV på fjärrkontrollen i 10 sekunder medan du observerar Wi-Fi-indikatorn

Ljud av

Släpp LJUD AV-knappen om Wi-Fi-indikatorn dubbelblinkar grönt två gånger: Systemprogramvaran är uppdaterad och systemet återgår till föregående driftsläge

Ljud av

Släpp LJUD AV-knappen om Wi-Fi-indikatorn snabbt blinkar grön: En programuppdatering krävs och programvaran börjar laddas ned. Wi-Fi-indikatorn fortsätter blinka tills nedladdningen är klar. Medan programuppdateringen installeras lyser Wi-Fi-indikatorn med ett fast grönt sken i tre sekunder, följt av en dubbelblinkning. Mönstret upprepas tills installationen har slutförts. När installationen är klar hörs en signal och systemet startas om automatiskt. Efter omstarten återansluts systemet automatiskt till Wi-Fi-nätverket.

Obs! Det kan ta några minuter att installera en programuppdatering.

Ljud av

TÄNK PÅ: Slå inte av strömmen till SoundLink® Air-systemet medan systemprogramvaran uppdateras.

Obs! Om Wi-Fi-indikatorn börjar blinka rött har ett systemfel uppstått. Kontakta Boses kundtjänst så får du hjälp.

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback