Kostnadsfri frakt på beställningar på 450 SEK eller mer och kostnadsfri retur.

Spela upp ljud via USB

Obs! Den här ToneMatch-mixern kan bara läsa .WAV- och .MP3-filer.

Så här spelar du upp ljud genom ToneMatch-mixern via USB:

Anslut nätadaptern och slå på mixern

Vrid ToneMatch-omkopplaren till PREFS

Anslut USB-minnet till USB A-kontakten på bakpanelen. USB Media Attached (USB-enhet ansluten) ska visas på skärmen i tre sekunder. När USB-minnet tas bort visas USB Media Detached (USB-enhet bortkopplad) på skärmen

Vrid reglaget Menu (det vänstra reglaget under skärmen) medurs tills USB A Playback (USB A-uppspelning) markeras på skärmen. Tryck på reglaget för att välja inställningen. Obs! Skärmen släcks efter tio sekunders inaktivitet. Filerna ska nu gå att se på skärmen

Vrid reglaget Välj (det mittersta reglaget under skärmen) och markera en låt. Tryck på reglaget för att starta uppspelningen
 

Du justerar låtens nivå genom att vrida reglaget Nivå (det högra reglaget under skärmen) medurs eller moturs

Tryck på reglaget Välj för att pausa uppspelningen

Tryck på reglaget Nivå för att tysta ljudet

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback