Gratis frakt och gratis retur
 

Använda funktionen för kontinuerlig uppspelning

Gäller:

Systemet har en funktion för kontinuerlig uppspelning som innebär att en annan källa (FM, AM, AUX) automatiskt börjar att spelas upp när en cd-skiva tar slut.

på fjärrkontrollen håller du in alarm setup/menu tills "setup menu" visas

Alarm Setup/Menu

tryck på tune/mp3 > tre gånger tills "cont play" visas

Tune/MP3 >

tryck på time - eller time + för att välja fm/am-radio, aux, eller no

Time -

Time +

tryck på alarm setup/menu för att stänga inställningsmenyn eller vänta i tio sekunder så stängs menyn automatiskt

Alarm Setup/Menu

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.