Gratis frakt och gratis retur
 

Använda kontrollerna på hörlurarna

Hörlurskontrollerna sitter på den inbyggda fjärrkontrollen nedanför höger hörlur.

 

 

 

 

Höj volym

 

 

 

Flerfunktionsknapp

 

 

 

Sänk volym

Funktioner för medieuppspelning och volymreglage

Spela upp/pausa:
Tryck på flerfunktionsknappen.

Hoppa framåt:
Tryck på flerfunktionsknappen två gånger i snabb följd.

Hoppa bakåt:
Tryck på flerfunktionsknappen tre gånger i snabb följd.

Snabbspola framåt:
Tryck på flerfunktionsknappen två gånger i snabb följd och håll in knappen vid den andra nedtryckningen.

Spola tillbaka:
Tryck på flerfunktionsknappen tre gånger i snabb följd och håll in knappen vid den tredje nedtryckningen.

Volym upp:
Tryck på +

Volym ned:
Tryck på -

 

Samtalsfunktioner

Besvara ett samtal:
Tryck på flerfunktionsknappen.

Avsluta ett samtal:
Tryck på flerfunktionsknappen.

Avvisa inkommande samtal:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund.

Besvara ett andra inkommande samtal och parkera det aktuella samtalet:
Tryck på flerfunktionsknappen en gång under ett samtal.

Avvisa ett andra inkommande samtal och fortsätt med det aktuella samtalet:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund under ett samtal.

Växla mellan två samtal:
Tryck på flerfunktionsknappen två gånger när du har två aktiva samtal.

Skapa ett konferenssamtal:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund när du har två aktiva samtal.

Aktivera röstkommandon:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund när inget samtal pågår. I enhetens bruksanvisning finns information om kompatibilitet och hur du använder funktionen.

Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal: 
Tryck på + och - samtidigt under ett samtal.

 

Brusreduceringsfunktioner

Öka brusreduceringen (blockera ljud i omgivningen):
Håll in ▲ tills önskad nivå har uppnåtts.

Minska brusreduceringen (hör mer ljud från omgivningen):
Håll in ▼ tills önskad nivå har uppnåtts.
 

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.