Gratis frakt om du beställer idag.
 

Använda kontrollerna på hörlurarna

Hörlurskontrollerna sitter på den inbyggda fjärrkontrollen nedanför höger hörlur.

 

 

 

 

Höj volym

 

 

 

Flerfunktionsknapp

 

 

 

Sänk volym

Funktioner för medieuppspelning och volymreglage

Spela upp/pausa:
Tryck på flerfunktionsknappen.

Hoppa framåt:
Tryck på flerfunktionsknappen två gånger i snabb följd.

Hoppa bakåt:
Tryck på flerfunktionsknappen tre gånger i snabb följd.

Snabbspola framåt:
Tryck på flerfunktionsknappen två gånger i snabb följd och håll in knappen vid den andra nedtryckningen.

Spola tillbaka:
Tryck på flerfunktionsknappen tre gånger i snabb följd och håll in knappen vid den tredje nedtryckningen.

Volym upp:
Tryck på +

Volym ned:
Tryck på -

 

Samtalsfunktioner

Besvara ett samtal:
Tryck på flerfunktionsknappen.

Avsluta ett samtal:
Tryck på flerfunktionsknappen.

Avvisa inkommande samtal:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund.

Besvara ett andra inkommande samtal och parkera det aktuella samtalet:
Tryck på flerfunktionsknappen en gång under ett samtal.

Avvisa ett andra inkommande samtal och fortsätt med det aktuella samtalet:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund under ett samtal.

Växla mellan två samtal:
Tryck på flerfunktionsknappen två gånger när du har två aktiva samtal.

Skapa ett konferenssamtal:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund när du har två aktiva samtal.

Aktivera röstkommandon:
Håll in flerfunktionsknappen i en sekund när inget samtal pågår. I enhetens bruksanvisning finns information om kompatibilitet och hur du använder funktionen.

Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal: 
Tryck på + och - samtidigt under ett samtal.

 

Brusreduceringsfunktioner

Öka brusreduceringen (blockera ljud i omgivningen):
Håll in ▲ tills önskad nivå har uppnåtts.

Minska brusreduceringen (hör mer ljud från omgivningen):
Håll in ▼ tills önskad nivå har uppnåtts.
 

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.