Gratis frakt om du beställer idag.
 

Använda headsetet för samtal

du kan svara på ett inkommande samtal eller ringa ett samtal med ett tryck på samtalsknappen. du hör kanske en kort signal då headsetet reagerar på varje ny åtgärd.

Samtal

Grundläggande samtalsåtgärder:

svara på ett inkommande samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Samtal

Ring ett samtal genom att antingen:

trycka på samtalsknappen och använda röstkommandon för att välja och slå telefonnumret (om din mobiltelefon kan hantera röstkommandon)

Samtalsknappen

Använda telefonen direkt för att välja och slå önskat nummer

Du kan sedan slutföra samtalat utan att använda telefonen igen.

avsluta ett samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Samtal

justera volymen genom att trycka på volym + eller volym – under ett samtal. du kan också justera volymen på telefonen.

Volym +

Volym -

stäng av ljudet under ett samtal genom att trycka på volym + eller volym –. tryck på samma knappar igen för att slå på ljudet.

Volym + och Volym –

överför ljudet till din mobiltelefon genom att hålla in samtalsknappen (endast under ett enda telefonsamtal).

Samtal

ring upp samma nummer igen genom att trycka på samtalsknappen två gånger.

Samtal

avvisa ett inkommande samtal genom att hålla samtalsknappen nedtryckt en kort stund.

Samtal

parkera ett aktivt samtal och besvara ett annat samtal genom att trycka på samtalsknappen. den här funktionen kallas samtal väntar.

Samtalsknappen

växla mellan två samtal genom att trycka på samtalsknappen två gånger. detta kallas trepartssamtal. du kan också hålla konferenssamtal, om din telefon är utrustad med den funktionen.

Samtalsknappen

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.