Gratis frakt om du beställer idag.
 

Använda radion

Gäller:

Välja radiokanal

tryck på radio på fjärrkontrollen. då aktiveras radion. den senast valda kanalen spelas. om du trycker på radio när systemet är på växlar du mellan fm och am.

Radio

Lyssna på FM/AM-radio

När du väljer FM-radio visas RDS-informationen för den aktuella stationen. Du styr detta med RADIO TEXT-inställningen på inställningsmenyn.

Om du vill inaktivera RDS-informationen och endast visa stationens frekvens ändrar du RADIO TEXT-inställningen till OFF (Av). Se Stänga av och sätta på rds-funktionen

Ställa in FM/AM-kanal

när du trycker på radio, seek/track eller tune/mp3 för att ställa in en radiokanal visas frekvensen mitt på displayen medan du ställer in.

Radio

Seek/Track

Tune/MP3

med seek/track på fjärrkontrollen söker du efter den radiokanal (lägre eller högre) som har näst starkast signal.

Seek/Track

med tune/mp3 justerar du manuellt frekvensen nedåt och uppåt. tryck och håll ned om du vill gå snabbt mellan radiofrekvenserna

Tune/MP3

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.