Gratis frakt om du beställer idag.
 

Använda Bose Sleep-appen

Hämta Bose Sleep-appen

Hämta den kostnadsfria Bose Sleep-appen som behövs för att styra sleepbuds, hantera väckningslarm, välja lugnande ljud och konfigurera avancerade inställningar.

Slå på sleepbuds

Med Bose-logotypen vänd mot dig skjuter du laddningsfodralets lock från dig för att öppna det.

Vänta tills sleepbuds laddningslampor långsamt blinkar vit och ta sedan ut sleepbuds ur laddningsfodralet

Anslut den mobila enheten

När du har tagit ut sleepbuds ur laddningsfodralet öppnar du Bose Sleep-appen. Appen försöker att hitta sleepbuds. Om appen inte hittar sleepbuds lägger du tillbaka dem i laddningsfodralet i några sekunder och tar sedan ut dem igen. Appen fortsätter att söka efter sleepbuds.

När appen hittar dem visas de på skärmen med aktuell batterinivå. Om sleepbuds har olika batterinivåer visas den lägsta procentnivån på startskärmen.

Du ser batterinivån för varje sleepbud genom att trycka på procentnivån, då öppnas en skärm som visar båda sleepbuds och deras respektive batterinivåer.

Välja ljud

Tryck på det nedre fältet när du vill välja ljud. Ljudvalsskärmen öppnas. Du väljer olika ljud genom att svepa åt vänster eller höger. Tryck på uppspelningsknappen för att starta ljudet och ställ in volymen med skjutreglaget nedtill.

Ställa in ett väckningslarm

Tryck på knappen Set Larm (ställ in väckningslarm) på huvudsidan när du vill ställa in ett väckningslarm. Här kan du aktivera och avaktivera larm, redigera befintliga larm och lägga till nya larm. Tryck på knappen EDIT (redigera) om du vill välja fler larm. Tryck på ett larm för att redigera larmets tid och schemalagda dagar.

Stänga av sleepbuds

Lägg sleepbuds i laddningsfodralet när du vill stänga av dem. Vänta tills sleepbuds laddningslampor långsamt blinkar vit och stäng sedan fodralet.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.