Gratis frakt om du beställer idag.
 

Använda USB-nyckeln

Gäller:

  • SoundLink® trådlöst musiksystem

USB-nyckeln gör att datorn automatiskt ansluts till SoundLink®-systemet när du sätter in den i en USB-port.

Knappen för att koppla ur/återansluta

Tryck på "koppla ur/återanslut"-knappen när du vill koppla ur eller återansluta SoundLink®-systemet.

Strömlampan sitter på "koppla ur/återanslut"-knappen. Här visar vi hur USB-nyckeln samspelar med SoundLink®.

Strömlampa

Av:
USB-nyckeln saknar ström

Blinkar långsamt:
ström finns och enheten är klar att anslutas till SoundLink®-systemet

Blinkar snabbt:
anslutningen etableras

På:
ansluten till SoundLink®-systemet

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.