Gratis frakt och gratis retur
 

Varför fortsätter radion att spela samma kanal varje gång jag trycker på ett förval?

  • Kontrollera att du inte håller förvalsknappen intryckt när du vill välja en kanal. Tryck ner och släpp upp knappen snabbt när du vill välja en kanal. Om du håller knappen intryckt i mer än en sekund eller två kopplas den aktuella kanalen till det förvalsnumret.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.