NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.
Butiker Kundvagn

Wave®-musiksystem IV

Försäljning från 2019 – aktuell

INTE DIN PRODUKT?
Hjälp oss att ge bästa möjliga support genom att bekräfta din produkt nedan
Select your product
Product image
SUPPORTALTERNATIV FÖR
Loading
SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).

Produkten startar inte

Om produkten verkar få ström men inte slås på som förväntat:

Kontrollera strömanslutningarna vid produkten och strömkällan.

Se till att strömanslutningarna till produkten är säkra både nätuttaget och produkten. Mer information finns i ansluta till ström.

Byt ut batteriet i fjärrkontrollen.

Kontrollera om styrplattan ovanpå produkten kan slå på eller stänga av den.

Wave-systemet har en pekplatta ovanpå den mot mitten på framsidan. Om du trycker på den kan du slå på eller stänga av systemet. Om styrplattan fungerar, se Fjärrstyrning eller styr inte Bose-produkten. Obs! Styrplattan kan avaktiveras i produktmenyn. Om den har avaktiverats kommer kurvsystemet inte att slås på eller stängas av.

Se om fjärrkontrollen skickar IR-signal genom att titta i den övre kanten av fjärrkontrollen genom kamerasökaren.

Våra ögon kan inte upptäcka IR (infraröd) som produceras av din fjärrkontroll, men många digitalkameror kan. Titta på den andra etop kanten av den avlägsna ethrough en digitalkamera (dvs. en smartphone-kamera) och tryck sedan på en knapp på fjärrkontrollen. Om du inte ser en fla genom kamerasökaren när du trycker på en knapp skickar fjärrkontrollen ingen signal*. Jag tror att en flas hbut th eremote inte fungerar, try ysome rtroubleshooting förslag för att hjälpa till att avgöra om problemet är fjärrkontrollen eller något annat. (*vissa IR -filter för rakning av smartphone-kamera. Om du inte ser en blixt är det alltså värt att prova både den främre och bakre kameran, en annan kamera om den finns tillgänglig och andra felsökningsförslag.)

Se till att nätsladden är ansluten till ett fungerande eluttag.

Om uttaget styrs av en väggströmbrytare ska du se till att brytaren är på. Du kan också kontrollera om uttaget fungerar genom att ansluta en annan elektronisk enhet, till exempel en lampa. Om du är ansluten till ett grenuttag (eller överspänningsskydd) kan du prova att koppla bort grenuttaget och ansluta nätsladden direkt till ett vägguttag.

Återställ produkten.

Precis som att starta om en smartphone kan din produkt behöva återställas ibland för att rätta till mindre problem. Mer information finns i återställa produkten.

Din produkt kan behöva service.

Om de angivna stegen inte löser problemet kan produkten behöva service. Följ länken nedan för mer information om hur du utför service på produkten. Beroende på produkt och region får du ett kontaktnummer eller möjlighet att konfigurera tjänsten online.

Klicka här för att starta tjänsten
Hade du hjälp av artikeln?
Submit
Tack för dina synpunkter!