NU FINNS NYA PRODUKTER! TITTA PÅ DEM.
Butiker Kundvagn

Wave®-musiksystem IV

Försäljning från 2019 – aktuell

INTE DIN PRODUKT?
Hjälp oss att ge bästa möjliga support genom att bekräfta din produkt nedan
Select your product
Product image
SUPPORTALTERNATIV FÖR
Loading
SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).

Inget ljud från produkten

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Kontrollera om snooze-funktionen är aktiv.

När snooze-funktionen är aktiv förblir systemet tyst under snooze-perioden. Prova med att avaktivera snooze. Mer information finns i använda snooze-funktionen.

På TV-menyn letar du efter tillämpliga ljud-/ljudinställningar.

Många TV-apparater har en menyinställning som gör att ljud kan skickas till andra högtalare än TV-högtalarna. På TV-menyn navigerar du till ljudinställningarna och letar efter ett alternativ för TV-högtalare eller ljudutgång (eller något liknande). TV-högtalarna kan behöva stängas av och utgången kan behöva ställas in på fasta eller externa högtalare. (Tips: Om det inte finns något alternativ för fast utgång kan du behöva vrida upp TV-volymen till max för att höra den genom dina Bose-högtalare – även om T Vspeakers är avstängda .)

Kontrollera volymnivån på Bose-systemet.

När systemet slås på ökar volymen långsamt från noll till den senast använda nivån. Om systemet stängdes av vid en extremt låg volym rampas det till en måttlig volymnivå. Om du trycker på volymknappen under den här processen ställs volymen in och stoppas om det kommer från rampning. Om du vill ha en högre nivå ökar du volymen gradvis.

Kontrollera att rätt ljudingångskälla är vald.

Om en enhet är ansluten till AUX-ingången trycker du på AUX -knappen två gånger för att välja Wave III-dockan. När systemet är på växlar AUX-knappen mellan AUX-ingången och Wave III-dockan.

Kontrollera att rätt ljudkälla är vald.

Eftersom det finns mer än en inbyggd ljudkälla i systemet (dvs. FM- och AM-radio), se till att den källa du vill höra är vald i systemet.

Kontrollera att rätt ljudingångskälla är vald.

När tillbehörssockeln eller laddaren för flera skivor är anslutna finns två AUX-ingångar tillgängliga. Kontrollera att den valda AUX-ingången är den ingång som ljudenheten är ansluten till.

Kontrollera att inget är anslutet till hörlurskontakten.

The speakers are automatically muted when headphones (or any cable with an 1/8-inch stereo plug) are connected to the system.

Prova att ansluta och sedan koppla bort en kabel från hörlursuttaget.

När hörlurar är anslutna till hörlursuttaget är ljudet avstängt från systemets högtalare. I cas esystemet gick inte tillbaka till systemets högtalare när hörlurarna kopplades bort, anslut en kabel till hörlursuttaget, koppla ur den och kontrollera sedan att ljudet kommer tillbaka till systemets högtalare.

Återställ produkten.

Precis som att starta om en smartphone kan din produkt behöva återställas ibland för att rätta till mindre problem. Mer information finns i återställa produkten.

Din produkt kan behöva service.

Om de angivna stegen inte löser problemet kan produkten behöva service. Följ länken nedan för mer information om hur du utför service på produkten. Beroende på produkt och region får du ett kontaktnummer eller möjlighet att konfigurera tjänsten online.

Klicka här för att starta tjänsten
Hade du hjälp av artikeln?
Submit
Tack för dina synpunkter!