NYE PRODUKTER ER HER! SJEKK DEM UT.
Butiker Kundvagn

Bose SoundLink Revolve+ II Bluetooth®-Högtalare

Försäljning från 2021 – aktuell

SÖK
Ange ett sökord i fältet ovan.
Inget hittades. Ange en giltig sökning (dvs. anslutningshjälp, inget ljud från hörlurar osv.).
Ström
Batteri
App
Ljud
Installation
Bluetooth
Kontroller
Kosmetisk

Om batteriindikatorn på produkten lyser rött och blinkar snabbt kan du försöka med följande:

Om batteriindikatorn på produkten alltid visar en låg laddning, antingen när du kontrollerar batterinivån eller laddar batteriet, kan du försöka med följande:

Om du inte kan slå på produkten när den är urkopplad och endast använder batteriström kan du försöka med följande:

Om strömmen till produkten verkar vara oregelbunden eller om den startar och stängs av oväntat kan du prova följande:

Om ditt system indikerar att batteriet laddas men aldrig indikerar att laddningen är klar kan du prova följande:

 Om statuslamporna på din produkt tdo inte lyser eller blinkar som förväntat, prova följande:

Om batteriindikatorn på produkten lyser rött och blinkar snabbt kan du försöka med följande:

Om batteriets laddningsnivå laddas ur snabbare än förväntat kan du prova följande:

Om ditt system indikerar att batteriet laddas men aldrig indikerar att laddningen är klar kan du prova följande:

Om produkten är ansluten till elnätet men batterinivån inte ökar eller om produkten inte anger att batteriet laddas:

     Om du öppnar Bose Connec tapp på din iOS- eller Android-enhet, men Bose Bluetooth® produk tis not foun dor inte visas i appen, prova följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats provar du följande:

Om du inte hittar produktnamnet i en Bluetooth-enhetslista eller i Bose-appen följer du de här stegen.

Om du hör för höga låga frekvenser från produkten kan ljudkvaliteten vara mörk, dämpad eller svår att höra. Om du vill minska basresponsen och/eller öka diskantsvaret kan du försöka med följande:

Om du inte hör tillräckligt med lågfrekvent ljud från produkten kan ljudkvaliteten vara tinnig, krympt eller saknas fyllighet. Försök med följande om du vill öka basresponsen eller minska diskantresponsen:

Om produkten verkar vara korrekt konfigurerad men inte ger ljud kan du prova följande:

Om ljudet som spelas upp från produkten spelas in och ut, spelas upp inkonsekvent eller låter hackigt kan du försöka med följande:

Om du lyssnar på musik på din mobila enhet och musiken oväntat tas över av en inkommande samtalssignal kan du lära dig hur du avaktiverar samtalssignalen på produkten.

Uppspelning utan avbrott är avsedd att ge en sömlös lyssnarupplevelse när det sker en övergång mellan låtarna. I vissa situationer kan det uppstå ett mellanrum eller en kort stund utan ljud mellan spåren. Läs informationen nedan för att avgöra om uppspelning utan avbrott stöds för din lyssnarupplevelse.

Om någon av högtalarna i produkten är av låg volym eller ger dålig ljudkvalitet kan du prova följande:

Om volymnivån som hörs från produkten är svag eller tystare än normalt kan du prova följande:

Om du inte kan starta eller slutföra en uppdatering av en Bose-produkt eller -app kan du prova följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats provar du följande:

Om du inte kan länka en enhet till produkten med NFC (Near Field Communication) kan du försöka med följande:

Om du inte hittar produktnamnet i en Bluetooth-enhetslista eller i Bose-appen följer du de här stegen.

 Om statuslamporna på din produkt tdo inte lyser eller blinkar som förväntat, prova följande:

Om produkten inte svarar eller om du inte längre kan använda den som förväntat efter att en uppdatering har installerats provar du följande:

Om Bluetooth-anslutningen mellan produkten och en ansluten ljudenhet bara är tillförlitlig inom produktens räckvidd kan du försöka med följande:

Om du inte kan para ihop Bose-högtalaren eller hörlurarna med en Bluetooth-enhet, t.ex. en smarttelefon, surfplatta, bärbar dator eller TV, här är några saker att prova.

Om du inte hittar produktnamnet i en Bluetooth-enhetslista eller i Bose-appen följer du de här stegen.

Om svara-/avslutaknappen på Bose-hörlurarna eller Bluetooth-högtalaren inte besvarar eller avslutar telefonsamtal kan du försöka med följande:

Prova följande för att lösa problemet:

Om du trycker på knapparna på produkten men de inte svarar eller inte styr produkten som förväntat kan du försöka med följande:

Om produkten inte fungerar som den ska efter att ha blivit våt kan du läsa följande: