Gratis frakt och gratis retur
 

Ändra systemets standbytid

Gäller:

Systemet växlar automatiskt till standby (av) om det inte används på 24 timmar, vilket även omfattar användning av fjärrkontrollen. Men om 30-minuterstimern för standby är aktiverad växlar systemet automatiskt till standbyläget efter 30 minuters inaktivitet, inklusive ljuduppspelning och användning av fjärrkontrollen.

Så här aktiverar du systemets tidsgräns för standby:

håll ned alarm setup/menu på fjärrkontrollen tills -setup menu- visas.

Alarm Setup/Menu

tryck på tune/mp3 > nio gånger tills -auto off- visas.

Tune/MP3 >

tryck på time – eller time + för att välja no (nej) eller yes (ja).

Time –

Time +

tryck på alarm setup/menu för att stänga inställningsmenyn eller vänta i tio sekunder så stängs menyn automatiskt.

Alarm Setup/Menu

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.