Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Kontrollera batteristatus

Batteriprestanda varierar beroende på vad som spelas upp och hur högt ljudet är under uppspelning. Vid normal användning räcker laddningen upp till 14 timmar.

När högtalaren slås på lyser batteriindikatorn en kort stund och släcks sedan för att spara på batteriet. Men om batteriet behöver laddas tänds batteriindikatorn och blinkar rött tills högtalaren ansluts till elnätet och batteriet börjar laddas.

Om du vill kontrollera batteriets laddningsnivå håller du ned POWER-knappen på högtalaren och noterar färgen på batteriindikatorn:

Strömsladd

  • Grönt: 70 % eller mer av full kapacitet
  • Gult: 20 %–70 % av full kapacitet
  • Blinkar med rött sken: 20 % eller mindre av full kapacitet (laddning krävs)

Batteriets skyddsläge

Om högtalaren är frånkopplad och inte används på 24 dagar, kommer batteriet att försättas i skyddat läge för att bevara laddningen. När du vill aktivera högtalaren igen ansluter du den till strömuttaget.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.