Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ansluta till en tidigare ihopparad enhet

När  hörlurarna är aktiverade försöker de återansluta till de två enheter som de anslutits till senast. Kontrollera att enheterna befinner sig inom räckhåll och har Bluetooth® aktiverat.
Om en enhet du vill ansluta till inte är en av de senaste två anslutna enheterna följer du stegen nedan för att ansluta till en tidigare ihopparad enhet.

Skjut strömbrytaren till Bluetooth-symbolen och släpp den sedan för att höra vilken enhet som är ansluten.

Dra strömknappen till Bluetooth-symbolen inom två sekunder och släpp den igen för att ansluta till nästa enhet i hörlurarnas ihopparningslista. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.

Spela upp ljudet i den anslutna Bluetooth-enheten.

Obs! Hörlurarna kan lagra upp till åtta ihopparade Bluetooth-enheter i sin ihopparningslista och kan vara aktivt anslutna till två enheter samtidigt.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.