Gratis frakt om du beställer idag.
 

Ansluta till en tidigare ihopparad enhet

När hörlurarna är aktiverade försöker du återansluta till de två senast anslutna enheterna. Kontrollera att enheterna befinner sig inom räckhåll och har Bluetooth® aktiverat. enabled.

Om en enhet du vill ansluta till inte är en av de senaste två anslutna enheterna följer du stegen nedan för att ansluta till en tidigare parkopplad enhet.

Dra strömknappen till Bluetooth-symbolen och släpp den för att höra vilken enhet som är ansluten

Dra strömknappen till Bluetooth-symbolen inom två sekunder och släpp den igen för att ansluta till nästa enhet i hörlurarnas ihopparningslista. Upprepa tills du hör rätt enhetsnamn

Spela upp ljudet via den anslutna Bluetooth-enheten

Obs! Hörlurarna kan lagra upp till åtta ihopparade Bluetooth-enheter i sin ihopparningslista och kan vara aktivt anslutna till två enheter samtidigt.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.