Gratis frakt och gratis retur
 

Ansluta till systemet

Gäller:

S1 Pro-systemet är avsett för musiker, DJ:ar och allmän PA-användning. Använd följande information för att ansluta till ditt S1-system:

Ansluta

Ingångarna 1 och 2

Ställ in ToneMatch-reglaget enligt den anslutna källan:

  • Välj mittläget när du ansluter en akustisk gitarr
  • Välj högerläget när du ansluter en röstmikrofon
  • Välj vänsterläget/OFF när du ansluter en annan källa än en röstmikrofon eller akustisk gitarr

Anslut källan med hjälp av en 1/4-tums- eller XLR-kabel

Obs! Ingången är ett monokombinationsuttag där du kan ansluta 1/4-tums TS- eller XLR-kontakter. Om du ansluter en stereokälla till antingen Ingång 1 eller Ingång 2 behövs en stereo-till-mono-adapter. Om du ansluter en mixer ska du använda monoutgången (om tillämpligt) eller föra mixerns panoreringskontroller helt till vänster

Om källenheten har en volymkontroll justerar du den till önskad nivå

Justera systemets VOLYM-reglage till önskad nivå

Justera reglagen för BAS, DISKANT och REVERB till önskad nivå. Ställ in de här reglagen i mitten för neutralläge

SIGNAL-indikatorlampor:
Grön = signalen finns
Röd = avklippt signal
Av = ingen eller svag signal

Ingång 3

Anslut antingen en trådlös Bluetooth-enhet eller en trådbunden ljudenhet

Obs! Det går inte att använda AUX-uttaget och Bluetooth samtidigt. När AUX-uttaget är anslutet är Bluetooth avaktiverat:

  • Anslut trådbundna stereoljudenheter i systemets 3,5 mm AUX-stereouttag
  • Du hittar information om hur du ansluter en Bluetooth-enhet i Parkoppla en Bluetooth-enhet

Höj enhetens volym till cirka 90 %

Ställ in volymnivån på Ingång 3 på Bose-systemet till önskad nivå

Obs! Enheten och Bose-volymkontrollerna påverkar enhetens volym som hörs från Bose-systemet. För bästa resultat ska du höja enhetens volym till cirka 90 % och sedan använda Bose-volymkontrollen för att få önskad volym.

Ansluta ytterligare högtalare

Använd LINE OUT-uttaget för att ansluta till AUX-ingången på ett annat S1 Pro-system eller andra högtalare.

Obs! LINE OUT-signalen är mono och efter mixning.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.