Gratis frakt och gratis retur
 

Aktivera standbyläge (lågenergiförbrukningsläge)

Aktivera standbyläget (lågenergiförbrukningsläge) genom att ta bort Ethernet-kabeln, avaktivera Wi-Fi och rensa Bluetooth®-ihopparningslistan. När du avaktiverar Ethernet och Wi-Fi kan systemet inte längre ansluta till ditt nätverk. Systemet kan inte heller styras med SoundTouch-®appen.

Avaktivera Wi-Fi: Tryck in och håll ned Source-knappen i 10 sekunder och släpp sedan upp den.

Avaktivera Bluetooth: Avaktivera Bluetooth genom att rensa ihopparningslistan från skärmmenyn eller fjärrkontrollskärmen.

Enheten försätts i standbyläge inom 2,5 timmar.

Återaktivera Wi-Fi genom att trycka in och hålla ned Source-knappen i 10 sekunder. Återaktivera Bluetooth genom att para ihop systemet med en Bluetooth-källa.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.