Gratis frakt om du beställer idag.
 

Statusindikatorer för hörlurarna (videoklipp)

Statusindikatorerna på hörlurarna sitter på sidan av den högra kåpan.

Bluetooth®-indikator

Blinkar blått: klar för ihopparning

Blinkar vitt ansluter

Fast vitt sken: ansluten

Batteriindikator (under användning)

Lyser grönt: fulladdat

Lyser gult: laddat till hälften

Blinkar rött: måste laddas

Batteriladdningsnivå (för iOS-enheter)

På iOS-enheter som är anslutna till hörlurarna visas hörlurarnas batteriladdningsnivå i skärmens övre högra hörn.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.