Gratis frakt om du beställer idag.
 

Identifiera anslutna enheter

Skjut strömbrytaren till Bluetooth®-symbolen och släpp den sedan för att höra vilken enhet som är ansluten.

Om du drar reglaget på nytt väljs nästa enhet i ihopparningslistan och ett försök görs att ansluta till den. Fortsätt att dra reglaget tills du hör namnet på den enhet som du vill ansluta till.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.