Gratis frakt om du beställer idag.
 

Inget ljud hörs från en Bluetooth®-enhet

Gäller:

  • Bluetooth®-ljudadapter

om du inte hör något ljud när du använder bose® bluetooth-ljudadaptern kan du prova följande steg för att lösa problemet:

kontrollera att kabeln från adaptern till ljuduppspelningsenheten är ansluten till en input-kontakt på uppspelningsenheten. mer information om hur du kopplar in systemet finns i ställa in bluetooth-ljudadaptern

Om ljuduppspelningsenheten har flera ingångar (t.ex. en förstärkare i en hemmabioanläggning) måste du kontrollera att rätt ingång är vald på förstärkaren. Till exempel, om adaptern är ansluten till "AUX"-kontakten på förstärkaren måste du välja "AUX"-ingången på förstärkaren

kontrollera att ljud spelas upp på bluetooth-enheten och inte har pausats

kontrollera att volymnivån på både bluetooth-enheten och ljuduppspelningsenheten är tillräckligt hög och att ljudet inte har stängts av

kontrollera att bluetooth-enheten är ihopparad med adaptern. mer information finns i para ihop med en bluetooth-multimedieenhet

flytta bluetooth-enheten bort från andra enheter som genererar elektromagnetiska störningar, till exempel en annan bluetooth-aktiverad enhet, en trådlös telefon, en mikrovågsugn eller en trådlös router

prova att ta bort adaptern från listan över tidigare ihopparade enheter i enhetens bluetooth-inställningar. rensa sedan adapterns minne med tidigare ihopparade enheter genom att hålla ned bluetooth-knappen på adaptern i tio sekunder. om åtgärden bekräftas blinkar lampan på adaptern i vitt. para ihop enheten och försök igen. mer information finns i para ihop med en bluetooth-multimedieenhet.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.