Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Ihopparad Bluetooth®-enhet ansluts inte till högtalaren

Prova följande för att lösa problemet:

Om du måste ange lösenord på enheten kontrollerar du att du angett rätt lösenord.

kontrollera att bluetooth har aktiverats på enheten.

bluetooth-enheten kanske inte befinner sig inom täckningsområdet. prova med att flytta den närmare högtalaren.

om två bluetooth-enheter redan har parats ihop med högtalaren inaktiverar du bluetooth på en av enheterna eller flyttar den utanför högtalarens täckningsområde.

tryck på bluetooth-knappen upprepade gånger tills du hör namnet på önskad enhet. mer information om hur du ansluter på det här sättet finns i bläddra igenom andra ihopparade enheter.

Bluetooth

radera högtalaren från bluetooth-enhetslistan och para sedan ihop högtalaren med enheten igen.

rensa högtalarminnet och para sedan ihop bluetooth-enheten och högtalaren på nytt. du raderar alla enheter från högtalarminnet genom att hålla ned bluetooth-knappen i cirka 10 sekunder tills du hör ett röstmeddelande/en ljudsignal. alla bluetooth-enheter raderas från högtalarminnet och bose® soundlink® color-högtalaren kan identifieras.

Bluetooth

Återställ högtalaren. Mer information finns i Återställa systemets fabriksinställningar.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.