Kostnadsfri frakt på beställningar på 450 SEK eller mer och kostnadsfri retur.

En Bluetooth®-enhet ansluts inte till högtalaren

Prova de här förslagen för att para ihop enheten:

Om enheten kräver ett lösenord för att ansluta måste du kontrollera att du angett rätt lösenord. Om du inte har angett något lösenord skriver du in 0000 (fyra nollor)

Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.

Prova att flytta enheten närmare högtalaren. Bluetooth-räckvidden är ca 9 meter. Räckvidden minskar vid störningar, t.ex. väggar eller flera Bluetooth-enheter i samma rum 

Om två Bluetooth-enheter redan har parats ihop med högtalaren avaktiverar du Bluetooth på en av enheterna eller flyttar den utanför högtalarens räckvidd. Högtalaren minns de senaste åtta ihopparade enheterna, men kan bara paras ihop med två enheter samtidigt

Tryck på högtalarens Bluetooth-knapp upprepade gånger tills du hör namnet på den enhet du vill ansluta. Mer information om hur du ansluter på det här sättet finns i Bläddra igenom andra ihopparade enheter

Gå till enhetens Bluetooth-inställningar, välj SoundLink-högtalaren och ange om du vill att högtalaren ska "raderas ur minnet" eller "tas bort". Sedan håller du ned högtalarens Bluetooth-knapp en kort stund tills Bluetooth-lampan  börjar blinka med ett blått sken. Försök att para ihop enheten med högtalaren igen

Återställ enheten du försöker para ihop. Det gör du normalt genom att starta om den eller genom att ta bort batteriet och/eller stickkontakten i en minut

Töm SoundLink-högtalarens minne över ihopparade enheter genom att hålla ned Bluetooth-knappen tills en ljudsignal och en röstanvisning (om den funktionen är aktiverad) hörs. Högtalarens Bluetooth-lampa börjar blinka med ett blått sken. Försök att para ihop enheten med högtalaren igen

Reset the speaker by turning it on and then holding the power button for 10 seconds until it turns off. 

Vid en fabriksåterställning rensas högtalarens språkinställning och minnet över ihopparade mobila enheter. De ursprungliga inställningarna kommer då åter att gälla. Slå på högtalaren när den har återställts och försök att para ihop den med enheten igen

Försök att para ihop den med en annan enhet. Om den andra enheten fungerar kan det vara ett problem med den första enheten

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback