Gratis frakt om du beställer idag.
 

Para ihop med en Bluetooth®-enhet via NFC

Vad är NFC?

NFC är en teknik som används i Bluetooth-enheter för att etablera trådlös kommunikation genom att man helt enkelt låter de båda enheterna vidröra varandra. I bruksanvisningen för enheten finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Aktivera hörlurarna.

Lås upp enheten och aktivera Bluetooth- och NFC-funktionerna. I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.

Knacka på enhetens NFC-kontaktpunkt med hörlurarnas NFC-kontaktpunkt.
Du kan nu få en fråga om du vill godkänna synkroniseringen.

När enheterna har parats ihop hör du ”Ansluten till <enhetens namn>” eller så lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast vitt sken.

När hörlurarna är aktiverade försöker du återansluta till de två enheter som de anslutits till senast. Kontrollera att enheterna befinner sig inom räckhåll och har Bluetooth aktiverat.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.