Gratis frakt om du beställer idag.
 

Para ihop med en Bluetooth®-enhet via NFC

Vad är NFC?

NFC är en teknik som används i Bluetooth -enheter för att etablera trådlös kommunikation genom att man helt enkelt låter de båda enheterna vidröra varandra. I bruksanvisningen till enheten finns information om huruvida din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Så här parar du ihop din enhet:

Aktivera hörlurarna

Lås upp enheten och aktivera Bluetooth- och NFC-funktionerna. I bruksanvisningen till enheten finns mer information om dessa funktioner

Håll enhetens NFC-kontaktpunkt mot hörlurarnas NFC-kontaktpunkt. Du kan uppmanas av enheten att godkänna ihopparningen

När enheterna har parkopplats hör du ”Connected to” (Ansluten till) följt av <enhetens namn>.Alternativt lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast vitt sken.

När hörlurarna är aktiverade försöker du återansluta till de två senast anslutna enheterna. Kontrollera att enheterna befinner sig inom räckhåll och har Bluetooth aktiverat.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.