Gratis frakt om du beställer idag.
 

Para ihop med en enhet via NFC

Om enheten stöder Near Field Communication (NFC) kan du enkelt para ihop den med hörlurarna.

kontrollera att både nfc och bluetooth® är aktiverade på enheten. se efter i enhetens bruksanvisning om du vill veta mer.

Slå på hörlurarna.

Håll försiktigt enheten mot mitten av den högra öronkåpan en kort stund.

Om enheten frågar om du godkänner ihopparning väljer du att godkänna.

när ihopparningen har genomförts hörs ”ansluten till [enhetens namn]” i hörlurarna (om röstmeddelanden har aktiverats) och bluetooth-indikatorn lyser vitt.

Obs! NFC är en kortdistansteknik där enheter måste befinna sig nära varandra för att kommunicera. Om ihopparningen inte lyckas kan du ta reda på var enhetens avläsningspunkt sitter genom att se efter i användarhandboken. När du hittat den upprepar du stegen ovan och placerar avläsningspunkten mot mitten av höger öronkåpa i steg 3.

Om enheten inte stöder NFC kan du läsa Para ihop hörlurarna med en enhet.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.