KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Ihopparning med en Bluetooth®-enhet

Så här parar du ihop en Bluetooth-enhet:

Slå på högtalaren och håll Bluetooth-knappen intryckt tills du hör ”Klar för anslutning” och Bluetooth-indikatorn blinkar blått.

Aktivera Bluetooth på den enhet som du vill ansluta. Det här alternativet finns vanligtvis i enhetens inställningsmeny

Välj högtalaren i listan över enheter.

När enheterna har parats ihop hör du ”Connected to (Ansluten till) <enhetens namn>” och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Du kan lagra upp till åtta ihopparade mobila enheter i högtalarens ihopparningslista.

Så här parar du ihop ytterligare en mobil enhet:

Håll Bluetooth®-knappen intryckt tills Bluetoothindikatorn blinkar blått och du hör ”Ready to pair another device” (Klar för ihopparning med annan enhet).

Para ihop enheten med högtalaren enligt stegen ovan.

Högtalaren kan lagra upp till åtta ihopparade mobila enheter i ihopparningslistan, och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.
Du kan dock endast spela upp ljud från en enhet i taget.

Så här identifierar och växlar du mellan anslutna enheter:

Tryck på Bluetooth-knappen®för att höra vilka enheter som är anslutna.

Pausa ljudet på den första enheten för att växla till den andra enheten.

Spela upp ljudet från den andra enheten.

Så här kopplar du bort en enhet:

Avaktivera Bluetooth-funktionen på enheten.

Så här ansluter du en enhet:

När högtalaren slås på försöker den återansluta till de två senast anslutna enheterna. De mobila enheterna måste finnas inom räckvidd (9 m) och de måste vara påslagna.

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback