Tillgänglig för leverans inom 1-2 affärsdagar, med 90 dagars riskfri provperiod och kostnadsfri standardleverans

Ihopparning med en Bluetooth®-enhet

Ihopparning inträffar när två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra för att upprätta en anslutning. Resultatet av den här anslutningen sparas i minnet på varje enhet. När du har parat ihop en enhet med SoundLink® Mini Bluetooth-högtalaren, ska du inte behöva para ihop enheterna igen. Högtalaren kan paras ihop med upp till sex Bluetooth-enheter. Den kan emellertid bara ansluta till en enhet åt gången och spela upp ljud från den.

Gör så här för att para ihop den med en Bluetooth-enhet:

Både Bluetooth-enheten och SoundLink® Mini-högtalaren ska vara påslagna. Tryck sedan på Bluetooth på högtalaren, så att den blir upptäckbar. Bluetooth-indikatorn på högtalaren blinkar med blått sken för att visa att den är upptäckbar

Bluetooth

Sätt din Bluetooth-enhet i "upptäckbart" läge. På så sätt kan din enhet hitta SoundLink® Mini-högtalaren

Ta fram listan över Bluetooth-enheter i enhetens användargränssnitt. Välj "Bose Mini SoundLink" i listan

Om Bluetooth-enheten begär ett lösenord anger du siffrorna 0000 (fyra nollor) och trycker på "OK". För vissa enheter måste du dessutom godkänna anslutningen.

Högtalaren visar att ihopparningen är klar när du hör en ton och Bluetooth-indikatorn lyser vitt

Gör så här för att ansluta en tidigare ihopparad enhet:

Sätt på högtalaren genom att trycka på högtalarens POWER-knapp Bluetooth-indikatorn blinkar vitt

Strömknapp

Aktivera Bluetooth om det inte redan är aktiverat på din mobila enhet. Högtalaren visar att ihopparningen är klar när du hör en ljudsignal och Bluetooth-indikatorn lyser vitt

Obs! Om högtalaren är identifierbar (blinkar blått), och du vill återgå till anslutningsläge, tryck på Bluetooth. Indikatorn blinkar vitt och Bose® SoundLink® Mini-högtalaren byter till anslutningsläge.

Bluetooth

Högtalarens minne

Minnet i Bose® SoundLink® Mini-högtalaren har plats för upp till sex ihopparade enheter. Om minnet är fullt och du parar ihop ytterligare en enhet kommer den senast använda enheten att tas bort från minnet och ersättas med den nu ihopparade enheten.

Om du vill rensa minnet från alla enheter håller du ner Bluetooth i cirka 10 sekunder tills du hör en ljudsignal. Alla Bluetooth-enheter rensas från högtalaren och Bose® SoundLink® Mini-högtalaren blir upptäckbar.

Bluetooth

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback