Tillgänglig för leverans inom 1-2 affärsdagar, med 90 dagars riskfri provperiod och kostnadsfri standardleverans

Spela musikskivor (mp3)

Gäller:

med systemet kan du spela upp mp3-filer på cd-r- och cd-rw-skivor. med knapparna tune/mp3 och seek/track på fjärrkontrollen navigerar du enkelt mellan ljudfilerna.

Tune/MP3

Seek/Track

Obs! Mp3 är en ljudkomprimeringsteknik som används för att minska filstorleken avsevärt utan hörbar påverkan på ljudkvaliteten. Tack vare komprimeringstekniken kan du spara betydligt fler mp3-ljudspår än vad du hittar på en konventionell cd-skiva. Du kan faktiskt spara upp till tio gånger så mycket som på en vanlig cd-skiva, och filerna kan dessutom ordnas i mappar på en dator innan de lagras på skivan.

Mp3-filer på en cd-skiva spelas upp enligt mappstrukturen på skivan. Till exempel:

Använd samma knappar på fjärrkontrollen för att spela upp, pausa, stoppa och mata ut en mp3-skiva som du använder för en konventionell cd-skiva. Mer information hittar du i Spela upp cd-skivor.

Navigera bland musikfiler

Du kan använda fjärrkontrollen för att navigera bland dina musikfiler.

tryck på tune/mp3< bakåt för att hoppa till föregående mapp.

Tune/MP3 < bakåt

tryck på tune/mp3> framåt för att hoppa till nästa mapp.

tryck på seek/track back (bakåt) för att hoppa till början av det aktuella spåret.

tryck på seek/track back (bakåt) två gånger för att hoppa till början av det föregående spåret.

Seek/Track bakåt

tryck på seek/track forward (framåt) för att hoppa till nästa spår.

Seek/Track framåt

Obs! När du navigerar på en mp3-skiva kommer mapp- och spårnummer att visas. Rotnivån visas som mappnummer 00.

När du startar uppspelningen kommer artistens namn, spårets titel och hur lång tid som gått att visas på displayen:

Uppspelningslägen för cd-skivor

när du spelar en cd-skiva kan du välja mellan olika uppspelningsalternativ och ändra läget för musikuppspelning. tryck upprepade gånger på play mode (uppspelningsläge) på fjärrkontrollen tills det uppspelningsläge du vill ha visas på systemets framsida:

Play Mode

NORMAL PLAY: Spelar upp spåren en gång i tur och ordning.

SHUFFLE DISC: Spelar upp alla spår i slumpmässig ordning.

SHUFFLE FOLDR: Spelar upp alla spår i den markerade mappen i slumpmässig ordning.

SHUF RPT FLDR: Alla spår i en mapp repeteras i slumpmässig ordning som ändras varje gång mappen repeteras.

SHUF RPT DISC: Alla spår på skivan repeteras i slumpmässig ordning varje gång uppspelningen repeteras.

REPEAT DISC: Hela skivan spelas om från början när det sista spåret har spelats.

REPEAT FOLDER: Repeterar alla spår i en mapp i rätt ordning.

REPEAT TRACK: Repeterar valt spår.

Obs! Uppspelningsläget återgår till NORMAL PLAY varje gång du sätter i en cd-skiva.

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback