Gratis frakt och gratis retur
 

Felsökning av strömförsörjning

Hörlurarna startar inte.

  • Det kan bero på att batteriet inte sitter tätt mot kontakterna. Ta ut batteriet. Sätt in det igen. Se till att det sitter tätt mot kontakterna.
  • Kolla att det inte ligger damm och smuts i batteriluckan. Blås bort eventuellt damm och smuts med tryckluft. Rengör kontakterna i batteriluckan med lämplig alkoholhaltig vätska (t.ex. isopropanol eller etanol) och bomullspinnar.
  • Kanske behöver batteriet laddas? Prova med att ladda det. Det tar ungefär 2 timmar att fullt ut ladda ett batteri som är helt urladdat.

Det sprakar till när jag slår på hörlurarna. Är det normalt?

  • Ja. Det kan spraka till när du slår på hörlurarna. Sprakandet uppstår när det brusreducerande kretssystemet aktiveras.

Varför blinkar LED-lampan på hörlurarna?

  • Kanske behöver batteriet laddas? Prova med att ladda det. Det tar ungefär 2 timmar att fullt ut ladda ett batteri som är helt urladdat.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.