Gratis frakt om du beställer idag.
 

Fjärrkontrollen fungerar inte

Om soundbarhögtalaren inte reagerar när du försöker slå på/stänga av den eller ställa in volym eller källa med den medföljande fjärrkontrollen kan du prova följande:

Använd fjärrkontrollen inom sex meter från soundbarhögtalaren, då detta är den maximala räckvidden

Avlägsna eventuella hinder som kan blockera mottagarna av fjärrkontrollssignalen längst till vänster och längst till höger på soundbarhögtalarens framsida

Om du köpt till en universalfjärrkontroll till Bose Soundbar och de sex källikonerna på den blinkar är fjärrkontrollen inte kopplad till soundbarhögtalaren

Gör så här för att koppla fjärrkontrollen till systemet på nytt:

  1. Ta ut ett batteri från fjärrkontrollen
  2. Håll in åtgärdsknappen (cirkelikonen) på soundbarhögtalaren i fem sekunder
  3. Sätt tillbaka batteriet i fjärrkontrollen
  4. Efter 15 sekunder har fjärrkontrollen och soundbarhögtalaren kopplats ihop igen

Om du vill konfigurera fjärrkontrollen så att den kan styra andra enheter, se Programmera universalfjärrkontrollen.

Byt batterier i fjärrkontrollen. Om du nyligen har bytt batteri bör du kontrollera att symbolerna + och - på batterierna stämmer överens med anvisningarna i batterifacket

Sätta i batterierna

Återställ soundbarhögtalaren genom att dra ur strömsladden från eluttaget, vänta 30 sekunder och sedan återansluta strömsladden till ett fungerande eluttag

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.