Gratis frakt och gratis retur
 

Fjärrkontrollen fungerar inte

  • Kontrollera att ingenting blockerar systemets framsida så att det finns en fri linje mellan fjärrkontrollen och systemet.
  • Se till att inget starkt ljus skiner på systemets display. Det kan störa fjärrkontrollens funktion.
  • Förflytta dig närmare systemet. Fjärrkontrollen fungerar som bäst inom ungefär 7 meters avstånd.
  • Återställ systemet genom att dra ur strömsladden och vänta en minut.
  • Byt ut batterierna i fjärrkontrollen. Se till att polariteten blir rättvänd (+ mot + och – mot –) när du sätter i de nya batterierna.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.