Beställ senast den 21 december för att få leveransen före jul.
 

Fjärrkontrollen fungerar inte

Gör så här om fjärrkontrollen inte fungerar:

Byt batterier i fjärrkontrollen. Kontrollera att batterierna matchar polmarkeringarna i batterifacket (även om batterierna har bytts nyligen). Använd inte uppladdningsbara batterier. Uppladdningsbara batterier kanske inte laddas upp fullständigt och vissa kan ha lägre spänning.

Utför en återställning av kontrollkonsolen

Stäng av kontrollkonsolen

håll ned strömknappen på kontrollkonsolen i fem sekunder. den röda led-lampan släcks

släpp strömknappen och försök igen

Koppla fjärrkontrollen till systemet på nytt. Mediecentret och fjärrkontrollen måste matcha varandra för att de ska fungera felfritt. Mer information om hur du associerar fjärrkontrollen med systemet på nytt finns i Para ihop fjärrkontrollen med konsolen

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.