Gratis frakt och gratis retur
 

Byta huvudbågskudde

Byt huvudbågskudde när den gamla kudden inte längre återfår ursprunglig storlek och form trots att du följer anvisningarna för skötsel och underhåll.

Dra försiktigt bort huvudbågskudden från huvudbågen.

Sätt den nya huvudbågskudden under huvudbågen med den självhäftande delen vänd mot huvudbågen.

Vik den självhäftande fliken över huvudbågen.

Dra bort klisterbaksidan och vik och fäst överdelen på den självhäftande delen.

För in den vänstra och den högra fliken i plastkåpan.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.