Gratis frakt och gratis retur
 

Återställa fabriksinställningarna

Gäller:

Du kan vid behov återställa systemet till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Obs! Vid en systemåterställning raderas alla sparade förval.

Så här gör du en systemåterställning:

tryck på alarm setup (menu) på fjärrkontrollen tills "-setup menu-" visas

Alarm Setup (Menu)

tryck på tune/mp3 > tio gånger tills "reset all- no" visas

Tune/MP3 >

tryck på time - eller time + för att ändra "reset all- no" till "reset all- yes." "preset 3 to confirm" visas på displayen

Time -

Time +

bekräfta genom att trycka på presets 3. när återställningen är klar visas "reset complete" på displayen. inställningsmenyn stängs automatiskt efter tio sekunder

Presets 3

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.