Gratis frakt och gratis retur
 

Välja eller ändra språk efter första installation

Här följer en lista över de förinställda språken: engelska, spanska, franska, tyska, mandarin, japanska, koreanska, italienska, portugisiska, svenska, holländska, ryska, polska

Om det inte går att välja just ditt språk kan du läsa vidare i Avaktivera röstanvisningar.

Välja ett språk vid första installation

Tryck på + eller - på högtalaren för att bläddra bland språken

+

-

När du hör ditt språk väljer du det genom att hålla in flerfunktionsknappen tills du hör ”Klar för ihopparning”.

Flerfunktionsknappen

Ändra språk efter första installation

Håll in flerfunktionsknappen och +-knappen samtidigt tills du hör det första språkalternativet läsas upp

Flerfunktionsknappen

+

Tryck på + eller - för att bläddra bland språken

+

-

När du hör ditt språk läsas upp håller du in flerfunktionsknappen

Flerfunktionsknappen

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.