Gratis frakt och gratis retur
 

Skicka Bluetooth-ljud till flera SoundTouch-system

Gäller:

mer...

Ett SoundTouch-system med Bluetooth kan skicka ljudet från en ansluten Bluetooth-enhet till övriga SoundTouch-system i nätverket, även om inte dessa stöder Bluetooth

Innan du börjar:

Kontrollera att du har ett SoundTouch-system som stöder Bluetooth. Se SoundTouch-system med Bluetooth-anslutning om du är osäker

Så här återutsänder du Bluetooth-ljud till flera system:

  1. Para ihop Bluetooth-enheten med SoundTouch-systemet. Se Para ihop en Bluetooth-aktiverad enhet med SoundTouch-appen
  2. om du behöver hjälp
  3. Tryck eller klicka på systemnamnet längst ned i appen för att öppna systemreglagen
  4. Dra systemikonerna åt vänster eller höger tills du hittar SoundTouch-systemet med Bluetooth
  5. Under volymreglaget väljer du +-tecknet under de systemnamn som du vill höra, eller välj Spela alla om du vill höra alla system

Tips för att hantera grupperade system

  • Du kan lägga till alla system i nätverket i en grupp. Det går även att välja Spela alla för att snabbt välja alla system
  • Klicka eller tryck på X bredvid ett systemnamn om du vill ta bort det systemet från en grupp
  • Varje grupperat SoundTouch-system har ett eget volymreglage. Det finns ett mastervolymreglage under systemen där du höjer eller sänker volymen för alla system i gruppen
  • Bluetooth har en räckvidd på ca 9 meter, men den kan begränsas av interferens som väggar och dörrar. Under Bluetooth-streaming måste Bluetooth-enheten vara inom 9 meter från värden för att Bluetooth-anslutningen ska upprätthållas

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.