Gratis frakt och gratis retur
 

Felsökning av ljud

Det hörs inget ljud i hörlurarna.

  • Kontrollera om det är något fel på ljudkabeln. Om kontakten eller någon annan del av kabeln är skadad kan det vara det som orsakar problemet
  • Kontrollera att hörlurarna är anslutna på rätt sätt. Kabeln kan sitta löst och hörlurarna kan ha anslutits på fel sätt. Ta bort och sätt tillbaka hörlurskontakten (båda ändarna)
  • Kontrollera att ljudenheten är på och att volymen är uppskruvad
  • Försök med en annan ljudenhet. Problemet kan bero på den ljudenhet som hörlurarna är anslutna till

Jag hör bara ljud i ena örat.

  • Kontrollera balansinställningen på ljudkällan. Om det går att ställa in ljudbalansen på ljudkällan kan det hända att den är feljusterad. Se till att den är inställd på mellannivå.
  • Kontrollera att hörlurarna är anslutna på rätt sätt. Kabeln kan sitta löst och hörlurarna kan ha anslutits på fel sätt. Ta bort och sätt tillbaka hörlurskontakten (båda ändarna)

Basnivån i hörlurarna är för hög.

  • Avaktivera eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.