Gratis frakt och gratis retur
 

Stänga av tv:ns interna högtalare

Stäng av tv:ns interna högtalare för att få största möjliga glädje av tv-ljudet via Bose®-systemet. På tv:n kan det finnas ett menyalternativ där du kan välja att stänga av och sätta på de interna tv-högtalarna. Om tv:n har både icke justerbara (FIX) och variabla (VAR) ljudutgångar använder du de icke justerbara utgångarna för att få bättre ljudkvalitet.

Hos nyare tv-apparater finns ett menyalternativ för att stänga av högtalarna. På äldre apparater kan det finnas en omkopplare på baksidan, i närheten av ljudutgångarna, där du kan stänga av/sätta på högtalarna.

Använda menyn på tv:n

Gör så här för att använda menyn på tv:n:

Leta reda på menyknappen på tv:ns fjärrkontroll och tryck på den för att öppna ljud- och bildinställningar på tv-skärmen. En del fjärrkontroller kan ha en knapp för ljud (Audio) eller inställningar (Settings)

Leta reda på ljudmenyn för att stänga av högtalarna och välj "Off" (Av).

Välj "Fixed" (icke justerbar) i avsnittet för ljud ut på inställningsmenyn, om sådant finns

Obs! Om tv:n inte har ett alternativ för att stänga av de interna högtalarna ska du dra ner tv-volymen så mycket som möjligt.

Använda en omkopplare för högtalarna

Gör så här för att använda högtalarens omkopplare:

På tv:ns baksida ställer du brytaren SPEAKER ON/OFF (högtalare på/av) i läget OFF (av)

Justera tv:ns volym till ca 80 % av den högsta volymen

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.