Gratis frakt och gratis retur
 

Förstå indikatorlampans funktion

Indikatorlampan på framsidan av SoundDock Portable-systemet visar information om systemets status. Lampan är:

  • Släckt: När batteriet är fulladdat och systemet är avstängt, påslaget, aktivt eller inaktivt
  • Grön: När du rör vid en knapp på fjärrkontrollen eller på SoundDock-systemet. Lampan blinkar flera gånger när volymen närmar sig högsta- eller lägstanivåerna
  • Gul: Fast sken när batteriet laddas. Du måste byta ut batteriet om lampan lyser med gult sken efter en uppladdning på tio timmar
  • Röd (blinkar): När systembatteriet behöver laddas. Systemet måste då anslutas till en strömkälla

lampan visar även batterinivån när du håller ner knappen av på fjärrkontrollen:

Av

  • Rött: 20 % eller mindre av full kapacitet
  • Gul: Mellan 20 % och 70 % av full kapacitet
  • Grön: Mer än 70 % av full kapacitet

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.