Gratis frakt om du beställer idag.
 

Förstå kontrollknapparna

Kontrollknapparna sitter på högtalarens ovansida. Nedan beskrivs varje knapp och dess funktion.

Strömbrytare:

Tryck för att sätta på och stänga av högtalaren.

När högtalaren är påslagen: Håll in för att kontrollera batteriladdningsstatus.

Bluetooth®:

tryck för att välja bluetooth-källa (i aux-läge).

Håll in för att para ihop med en annan enhet.

när röstanvisningar är aktiverade: tryck för att höra vilken bluetooth-enhet som är ansluten. tryck igen (inom tre sekunder) för att ansluta till nästa ihopparade enhet.

Håll ned i 10 sekunder för att rensa högtalarens minne.

AUX:

tryck för att välja aux-källan (i bluetooth-läge).

Play/Pause:

i bluetooth-läge: tryck en gång för att spela upp/pausa, tryck två gånger för att hoppa framåt och tryck tre gånger för att hoppa bakåt. obs! det är inte alla enheter som har stöd för dessa funktioner.

I AUX-läge: Tryck för att slå på/av ljudet.

I språkvalsläge: Håll in för att välja språk.

Minus (-):

Sänk volym

Tryck för att bläddra igenom språkalternativen för röstanvisningar. Mer information finns i Ställa in språk för röstanvisningar.

Plus (+):

Öka volym

Tryck för att bläddra igenom språkalternativen för röstanvisningar. Mer information finns i Ställa in språk för röstanvisningar.

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.