90 dagars riskfri provperiod, 2 års garanti och kostnadsfri standardleverans för beställningar över 450 SEK

Uppdatera SoundTouch-systemet manuellt

Innan du börjar

Ibland tillgängliggörs uppdateringar av SoundTouch-systemet. När en sådan finns uppmanas du att uppdatera när du öppnar SoundTouch-appen. Det går också att manuellt kontrollera om det finns någon uppdatering i SoundTouch-appen. Gör så här:

I SoundTouch-appen väljer du menyikonen (≡) > Settings (inställningar) > Speaker Settings (högtalarinställningar). Om inte menyikonen (≡) syns på datorn eller surfplattan kanske sidomenyn redan är öppen.

Välj UPDATE (uppdatera). Om knappen UPDATE (uppdatera) är nedtonad finns det ingen uppdatering för systemet just nu

Obs! Uppdateringar publiceras i buntar, så alla användare får dem inte samtidigt. Det kan ta upp till två veckor från publiceringsdatum tills den senaste uppdateringen är tillgänglig för systemet.

Om du har problem med en uppdatering kan du uppdatera manuellt genom att följa anvisningarna nedan.

Uppdatera manuellt med en USB-kabel

Du behöver en USB A- till mikro-USB-kabel för att utföra följande steg.

Uppdateringar av SoundTouch-systemet kan göras via den trådlösa SoundTouch-adaptern

Se avsnittet Uppdatera endast kontrollkonsolen nedan om du inte använder adaptern.

Klicka på länken nedan för att hämta uppdateringsfilen

Klicka på SAVE (spara) för att spara filen Update.stu på skrivbordet (byt inte namn på filen). Om du inte ser meddelandet kanske filen har hämtats automatiskt. Leta efter filen Update.stu högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller i mappen Hämtade filer

Anslut en USB-kabel från datorn till mikro-USB-kontakten (Setup A) på baksidan av den trådlösa SoundTouch-adaptern

Öppna http://203.0.113.1:17008/update.html i webbläsaren

Obs! Länken fungerar bara om systemet är påslaget och anslutet till en USB-port på datorn

På uppdateringsskärmen väljer du CHOOSE FILE (välj fil) (om knappen inte fungerar klickar du i det tomma fältet till höger om CHOOSE FILE (välj fil))

I filvalsfönstret väljer du filen Update.stu som hämtades i steg 2. När filen har valts visas dess namn i fältet till höger om knappen CHOOSE FILE (välj fil).

Klicka på UPLOAD (överför) och vänta medan uppdateringen installeras:

En förloppsindikator i webbläsarfönstret visar uppdateringens status

När den har installerats startas systemet om

Uppdatera med en USB-enhet (alternativ metod)

Om ingen USB A- till mikro-USB-kabel är tillgänglig går det även att uppdatera med en USB-enhet. Gör så här:

Klicka på länken nedan för att hämta uppdateringsfilen

Klicka på SAVE (spara) för att spara filen Update.stu på skrivbordet (byt inte namn på filen). Om du inte ser meddelandet kanske filen har hämtats automatiskt. Leta efter filen Update.stu högst upp eller längst ned i webbläsarfönstret eller i mappen Hämtade filer

Kopiera uppdateringsfilen till en USB-enhet

  • Sätt i en USB-enhet i USB-porten på datorn
  • Kopiera eller dra och släpp filen Update.stu till USB-enheten
  • Ta ut USB-enheten ur USB-porten

Sätt i USB-enheten i SETUP B-kontakten på den trådlösa SoundTouch-adaptern

Dra ut systemets nätsladd

På baksidan av den trådlösa SoundTouch-adaptern håller du ned kontrollknappen till vänster om Wi-Fi-indikatorn

Håll ned kontrollknappen och återanslut samtidigt nätsladden till systemet

Vänta i tre sekunder och släpp sedan kontrollknappen.

Den vita Wi-Fi-indikatorn på adaptern blinkar med olika mönster. Det här kan ta upp till 10 minuter. Adaptern startas om och Wi-Fi-indikatorn lyser med ett fast gult sken när allt är klart

Öppna SoundTouch-appen på den mobila enheten eller datorn, logga in och lägg till systemet i ditt konto (vid behov)

Uppdatera endast kontrollkonsolen

Kontrollkonsolen går även att uppdatera utan den trådlösa SoundTouch-adaptern. På så sätt hålls systemet uppdaterat med de senaste korrigeringarna och funktionerna. Se även till att fjärrkontrollen hålls uppdaterad med de senaste koderna. En tom USB-enhet behövs för följande steg.

Gör så här för att uppdatera konsolen:

Anslut USB-enheten till systemets konsol

Tryck på Setup (inställningar) på framsidan av kontrollkonsolen

Bläddra på menyn med fjärrkontrollen, välj Update (uppdatera) och följ anvisningarna på skärmen

Hämta uppdateringsprogrammet till Bose®-systemet via följande länkar:

Sätt i USB-enheten i en USB-port på datorn

Kör uppdateringsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback