Gratis frakt och gratis retur
 

Använda flerpunktsanslutning

Gäller:

  • Bluetooth®-ljudadapter

med flerpunktsteknik kan du ha en aktiv anslutning till upp till tre bluetooth®-enheter. gör så här för att få flerpunktsanslutning:

para ihop de enheter som du ska använda med flerpunktsteknik. mer information finns i para ihop med en bluetooth-multimedieenhet

Spela upp musik från den enhet du anslutit först

Pausa den enhet som anslutits först

Spela upp musik från den andra eller tredje anslutna enheten. Då tar den andra eller tredje enheten över streamingen

Obs!

Du måste pausa den aktiva enheten för att kunna spela upp från en annan ansluten enhet

Om en fjärde enhet ansluts kommer den enhet som anslutits först att ersättas

Var det här till hjälp?

Skicka

Tack för att du skickat in dina kommentarer.