KAN SKICKAS UT INOM 1-2 ARBETSDAGAR MED EN 90 DAGARS RISKFRI PROVPERIOD OCH GRATIS STANDARDLEVERANS FÖR BESTÄLLNINGAR PÅ 450 KR ELLER MER

Använda HI/LO-omkopplaren (högt/lågt)

Med HI/LO justerar du volymen för de olika ljudkällorna. Brusreduceringen påverkas inte.

Kolla om omkopplaren står på HI eller LO innan du börjar lyssna i hörlurarna. Omkopplaren sitter på hörlursänden på ljudkabeln, som är inkopplad/kopplas in i hörluren. Om ljudkabeln är inkopplad i hörluren tar du tag i ljudkabeln, så nära vänster kåpa som möjligt. Dra försiktigt ut ljudkabeln tills omkopplaren går att nå (se bilden nedan).

Välj rätt inställning för den ljudkälla du vill använda:

LO (lågt) används normalt i flygplan och för de ljudenheter som du kör på nätström, till exempel en stereoanläggning.

HI (högt) används oftast till batteridrivna apparater.

Anslut sedan omkopplaren till öppningen i vänster lur och tryck in den så att den är i linje med sidan på luren.

Anslut kontakten på hörluren till en ljudkälla. (Se till att slå av volymen på ljudkällan.) Nu kan du ta på dig hörlurarna och slå på strömbrytaren (den sitter på den högra kåpan). Resten är ren och skär musik, tack vare brusreduceringen. Använd volymkontrollen på ljudkällan om du vill justera volymen.

Vill du höja volymen över mittmarkeringen? Står omkopplaren på LO? Gör då så här: Ta av dig hörlurarna. Slå över till HI. Slå av/Sänk volymen på ljudkällan. Ta på dig hörlurarna. Höj långsamt volymen på källan.

Hjälpte den här informationen?

Tack för feedbacken. Skriv gärna fler kommentarer här nedanför.
Vad synd att sidan inte levde upp till dina förväntningar. Berätta gärna hur din upplevelse var och hur vi kan göra den bättre.
Skicka
Ti ringraziamo per aver fornito ulteriore feedback